Fen Eğitim Kurumları

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı Programından mezun olup hemşire nezaretinde çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini, beslenme programlarının uygulanmasını sağlayan sağlık çalışanıdır.

Yardımcı Hemşire olmak isteyenlerin;

  • Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
  • Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip,
  • Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,
  • Sorumluluk duygusu yüksek,
  • Çabuk ve doğru karar verebilen,
  • Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,
  • Tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen,
  • Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Yardımcı Hemşireler;

Resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Yardımcı Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır.